80 ΧΡΟΝΙΑ JAGUAR

80 ΧΡΟΝΙΑ JAGUAR

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 80 ΧΡΟΝΙΑ JAGUAR

Τα 80 χρόνια του ονόματος Jaguar σημαίνουν ογδόντα χρόνια εμβληματικού σχεδιασμού. Παρακολουθούμε μερικές μόνο από τις βασικές σχεδιαστικές στιγμές μας από τις τελευταίες οκτώ δεκαετίες. Η σημερινή οικογένεια Jaguar δεν θα ήταν η ίδια χωρίς αυτές.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 80 ΧΡΟΝΙΑ JAGUAR - 1935 - 1959

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 80 ΧΡΟΝΙΑ JAGUAR - 1935 - 1959

Στο πρώτο μέρος, βλέπουμε τα πρώτα χρόνια εξέλιξης από το 1935 μέχρι το 1959. Ξεκινάμε με το απολύτως πρώτο μοντέλο της Jaguar και συνεχίζουμε το ταξίδι έως τις επιτυχίες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και τη δημιουργία του πρωτοπόρου τμήματος της αγοράς των σπορ σεντάν.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 80 ΧΡΟΝΙΑ JAGUAR - 1960 - 1996

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 80 ΧΡΟΝΙΑ JAGUAR - 1960 - 1996

Η οικογένεια της Jaguar έχει αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου αλλά τα κληρονομικά χαρακτηριστικά στην σημερινή γκάμα είναι σαφή. Στο δεύτερο μέρος ξεκινάμε με τη δεκαετία του 1960 και βλέπουμε τη δημιουργία πιο εμβληματικών κληρονομιών. Αυτή ήταν η εποχή που πραγματικά καθιέρωσε τον σχεδιασμό της Jaguar και εξακολουθεί να εμπνέει τα αυτοκίνητα του σήμερα.
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 80 ΧΡΟΝΙΑ JAGUAR - 1997 - 2016

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 80 ΧΡΟΝΙΑ JAGUAR - 1997 - 2016

Ο σχεδιασμός της Jaguar ενδυναμώθηκε εκ νέου στη νέα χιλιετία. Εξελίχθηκε, αξιοποιώντας τα πρόσφατα χρόνια αλλά κινήθηκε πάνω και πέρα από μερικά από τα πιο συντηρητικά στοιχεία του παρελθόντος. Άρχισε να προχωρά σε μια εντελώς νέα κατεύθυνση. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στον Ian Callum, Διευθυντή σχεδιασμού της Jaguar από το 1997. Οι επόμενες δύο δεκαετίες αναζωογόνησαν την οικογένεια της Jaguar, που άντλησαν έμπνευση και ζωτικότητα από το παρελθόν και τα αναπροσάρμοσαν στο σήμερα.